5-6 Yaş Okul Öncesi Çocuklarına Problem Çözme Becerisinin Kazandırılmasında Etkinlik Temelli Fen Öğretim Uygulamalarının Etkisinin İncelenmesi


AKSÜT P., BAHAR M., AYDOĞAN Y.

5. ULUSLARARASI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KONGRESİ, 18 - 21 Ekim 2017