ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU-2017/3131


Öcalır Akünal E. V. , Erdoğanaras F. , Erol D.

ANKARA 12. İDARE MAHKEMESİ , ss.40, Ankara, 2020

  • Yayın Türü: Bilirkişi Raporu / Bilirkişi Raporu
  • Basım Tarihi: 2020
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Davacılar TMMOB Mimarlar Odası (Ankara Şubesi) vekili Av. Gökçe Bolat, TMMOB Peysaj Mimarları Odası vekili Av. Emre Baturay ALTINOK, TMMOB Şehir Plancıları Odası (Ankara Şubesi) vekili Av. Koray Cengiz tarafından, 1/100.000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planına karşı yapılan itirazın reddine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.5.2017 günlü, 1002 sayılı kararı ile 1/100.000 ölçekli 2038 yılı Ankara Çevre Düzeni Planı değişikliklerinin iptali istemi