Schopenhauer Felsefesinde ‘Ölüm’ ve ‘Ölüm Korkusu’ Üzerine


Koç E.

Dört Öge, no.13, pp.21-41, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Dört Öge
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.21-41
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

On Death and The Fear of Death in the Philosophy of
Schopenhauer
Abstract
The title of Schopenhauer’s major work, The World As Will and Represantation,
aptly summarizes his metaphysical system. The title reflects his dual theory that the
world is both idea and will. The central concept of Schopenhauer’s metaphysics is that
of will. Will is the ultimate driving force and essence of the whole material world,
including ourselves. The world inevitably appears to us, as idea; but in its essence,
as we learn through intuition, it is will. Will is the thing-in-itself, the essence of
the world. Life, the visible world, the phenomenon, is only the mirror of the will.
In the same way that the world is the Will, the human body is an induvidual will
and expresses itself within humanity as the will-to-life. It is exceedingly difficult to
explain the relationship between the Will and the will-to-life. Perhaps the simplest
way to understand it is that the will-to-life is the force that expresses the Will at the
level of the individual, i.e. it is an individual aspect of the greater Will. We see the
individual come into being and pass away. Birth and death belong merely to the
phenomenon of will, this to life.
In this article Schopenhauer’s ideas on death and the fear of death are evaluated.
Keywords: Will, Represantation, Will-to-Life, Suffering, Death.

Öz

Schopenhauer’un temel çalışması İstenç ve Tasarım Olarak Dünya’nın başlığı

uygun bir biçimde onun metafizik sistemini özetler. Başlık dünyanın hem “ide” hem

de “istenç” olduğu yolundaki ikili teoriyi yansıtır. Schopenhauer’un metafiziğinin

temel kavramı istenç kavramıdır. İstenç, kendimiz de dahil olmak üzere tüm maddi

dünyanın nihai itici gücü ve özüdür. Dünya bize kaçınılmaz biçimde “ide” olarak

görünür, ancak sezgi yoluyla öğrendiğimiz kadarıyla, özünde istençtir. İstenç,

“kendinde şey”dir, dünyanın özüdür. Yaşam, görülebilir dünya, fenomen, yalnızca

istencin aynasıdır. Dünyanın İstenç olmasıyla benzer biçimde, insan bedeni de bireysel

bir istençtir ve humanite dahilinde kendini “yaşama-istenci” olarak açığa vurur.

“İstenç” ve “yaşama-istenci” arasındaki ilişkiyi açıklayabilmek son derece güçtür.

Muhtemelen bunu anlamanın en kolay yolu “yaşama istenci”nin birey düzeyindeki

İstenci ifade eden güç, yani daha kapsamlı istencin bireysel bir yönü, olmasıdır. Biz

bireysel olanın varlığa geldiğini ve sona erdiğini görürüz. Doğum ve ölüm yalnızca

istencin görünüşüne, bu yaşama aittir.

Bu makalede Schopenhauer’un “ölüm” ve “ölüm korkusu” üzerine düşünceleri

irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İstenç, Tasarım, Yaşama-İstenci, Istırap, Ölüm.