Karma Kullanımlı Yüksek Binalarda Yangın Güvenlik Önlemlerine Yönelik Performans Kriterlerinin Oluşturulması Ve Bir Örneklem


VERGİN D., DEMİREL F.

TÜYAK Yangın ve Güvenliği Sempozyumu, Turkey, 12 - 13 November 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey