A study of verbal section teacher candidates' attitute towards science, science education and technology


Creative Commons License

Kızılcık H. Ş. , Temiz B. K. , Tan M., İnğeç Ş.

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.32, pp.80-88, 2007 (Journal Indexed in SSCI) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 32
  • Publication Date: 2007
  • Title of Journal : EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE
  • Page Numbers: pp.80-88

Abstract

This study was conducted with over 98 teacher candidates who were receiving education in the Gazi University verbal division teacher educating programs and who were selected from two groups, namely History Teaching and Bureau Management Teaching, in the 2003-2004 semester fall term. This study Our aim was tos determineing the attitudes of the verbal section teacher candidates, who form an important part of teachers that will be assigned to teach in the society in the future, towards science, science education and technology, and clarifyying whether they have prejudices and knowledge deficiencies to present an, and understanding of how much importance they pay to science. The data collecting instrument used in the study consists of 45 itemsarticles in the type of quintet Llikert. The results showed that the participants of the study don't have an adequate knowledge about the nature of the science, its importance, what it brings in to individuals and society. Even though the technology consciousness seems to havehas developed in groups, it is detected that its relation with science has not been fully understood.
Bu çalışma, Gazi Üniversitesi’nde sözel bölüm öğretmen yetiştirme programlarında eğitim görmekte olan Tarih Öğretmenliği ve Büro Yönetimi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden oluşan iki gruptan seçilmiş, 98 öğretmen adayının katılımı ile 2003–2004 güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırma ile gelecekte toplumu eğitmekle görevlendirilecek öğretmen adaylarının önemli bir kısmını oluşturan sözel bölüm öğretmen adaylarının, fen bilimlerine, fen eğitimine ve teknolojiye karşı tutumlarının tespit edilmesi, önyargılarının ve bilgi eksikliklerinin olup olmadığının açığa çıkarılması ve fene ne kadar önem verdiklerinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Araştırmada kullanılan veri toplama aracı, beşli likert tipi 45 maddeden oluşmaktadır. Sonuçlar göstermiştir ki araştırmaya katılanlar, fen bilimlerinin doğasını, önemini, bireye ve topluma kazandırdıklarını yeterince bilmemektedir. Gruplarda teknoloji bilinci oluşmuş olmasına rağmen, fen bilimleriyle bağlantısının kurulamadığı tespit edilmiştir.