1970’lerde Düzenlenen Yarışma Projeleriyle Elde Edilen Atatürk Üniversitesi Kampüs Yapıları


Çakıcı F. Z., Takva Ç.

in: Anadolu’nun İmarında Yarışmalar : 1930-1990, Filiz Sönmez,Semra Arslan Selçuk, Editor, İdealkent, Ankara, pp.349-360, 2023

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2023
  • Publisher: İdealkent
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.349-360
  • Editors: Filiz Sönmez,Semra Arslan Selçuk, Editor
  • Gazi University Affiliated: No

Abstract

Atatürk University, founded in 1957, is the sixth oldest university in Turkey according to the year of establishment. Being one of the oldest and well-established universities of our country, the university has the second largest campus in Turkey in terms of size. In order to obtain the campus plan during the establishment phase of the university, a project competition with international participation was held in 1955. The physical layout of the campus, which was obtained through the competition project, began to be implemented in 1957. Following the campus plan, the ten architectural project competitions were held for the construction and implementation of faculties and facilities. The seven architectural project competitions held in the 1970s constitute the scope of this study. As a result of the literature, archive and on-site studies; similar aspects of the projects that won the first prize in architectural project competitions announced by the Ministry of Public Works are discussed comparatively. When the jury reports of the competitions are examined, the main evaluation criteria are climate, local conditions and compliance with the topography, place and location of the blocks on the site, the relationship and orientation of the units, interior solutions, structure and installation connection, pedestrian and vehicle transportation parameters.

1957 yılında kurulan Atatürk Üniversitesi, kuruluş yılına göre Türkiye’nin en eski altıncı üniversitesidir. Ülkemizin kadim ve köklü üniversitelerinden biri olan üniversite, büyüklük açısından Türkiye’nin ikinci büyük kampüsüne sahiptir. Üniversitenin kurulum aşamasında yerleşke planının da elde edilmesi için 1955 yılında uluslararası katılımlı proje yarışması düzenlenmiştir. Yarışma projesiyle elde edilen kampüsün fiziki yerleşim planı 1957’de uygulanmaya başlanmıştır. Yerleşke planının hazırlanmasının ardından fakültelerin ve tesislerin yapımı ve uygulanması için 10 mimari proje yarışması düzenlenmiştir. 1970’li yıllarda düzenlenen yedi mimari proje yarışması ise bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır. Yapılan literatür, arşiv ve yerinde inceleme çalışmaları sonucunda; Bayındırlık Bakanlığı tarafından ilana çıkarılan mimari yarışma projelerinde birincilik ödülü alan projelerin benzer yönleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Yarışmalara ait jüri raporları incelendiğinde, temel değerlendirme ölçütlerinin iklim, yöre koşulları ve topoğrafyaya uygunluk, kütlelerin arsa içerisindeki yeri ve konumu, birimlerin birbiri ile ilişkisi ve yönelimi, iç mekân çözümleri, strüktür ve tesisat bağlantısı, yaya ve araç ulaşımı parametreleri öne çıkmaktadır.