Kıpçak Lehçelerinde Anaw ve Munaw Zamirlerinin Görünümü


ERGÖNENÇ AKBABA D.

Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun’dan Anadolu’ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 1 - 07 Haziran 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri