A Rare Phenomenon of Lycantrophy: Lycantrophic Intermetamorphosis


Ünler M. , Coşar B.

Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2018, pp.82

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.82

Abstract

AMAÇ: Klinik Likantrofi, Keck ve ark. tarafından hayvan veya benzeri bir varlığa dönüştüğünü düşünme ya da hayvana özgü davranışlarda bulunma olarak tanımlanmıştır. Daha nadir bir form olarak başkalarının hayvana dönüştüğünü düşünen bir hastada ise likantrofik intermetamorfoz kavramı ortaya atılmıştır. Biz bu olgu ile nadir olarak görülen ve klinisyenlerce pek tanınmayan bir kavramı sunmak istedik.

OLGU: 25 yaşında, lise mezunu, bekar erkek hasta polikliniğimize ailesi tarafından sinirlilik, içe kapanma şikayetleriyle getirildi. Hasta insanların kurt adam ya da vampire dönüştüğüne inanıyordu. Hasta bunun Allah inancı kadar kesin olduğunu söylüyordu. Hasta kendisinin dönüşemediğini, bu amaçla hastaneye geldiğini söylüyordu. Ayrıca namaz kılarken şeytanı gördüğünü ve kendisine evlenemeyeceğini ve cehenneme gideceğini söylediğini ifade etti. Annesinin ruhunun başka ruhlarla ilişkiye girdiğini söylüyordu ve zaman zaman buna bağlı sinirliliği oluyordu. Giderek içe kapanmıştı. Hastanın 18 yaşından beri esrar ve ecstacy kullanımı vardı, en son 3 ay önce kullanmıştı. Mental muayenede bilinci açık, yönelimi tamdı; görsel ve işitsel halusinasyonları, düşünce içeriğinde suçluluk düşünceleri, likantrofi fenomeni ve intermetamorfoz hezeyanları vardı; duygudurumu disforikti, özbakımı azalmıştı, yargılaması bozuktu. Sorulara kısa cevaplar veriyordu. Fizik ve nörolojik muayenesi doğal sınırlardaydı. Kan tetkiklerinde belirgin anormallik yoktu. Hasta DSM- 4TR'ye göre Maddenin İndüklediği Psikotik Bozukluk tanısıyla kliniğimize tedavi amacıyla yatırıldı. Amisulpirid 200 mg/g başlanarak tedricen 800 mg/g’e kadar çıkıldı. Giderek sinirliliği azaldı, klinik içinde uyumu arttı, likantrofik hezeyanları ile uğraşısı daha az olmaya başladı. Taburcu edilerek hasta ayaktan takip edildi. Taburculuk sonrası 5. ay kontrolünde hastanın mevcut likantrofik hezeyanları yoktu.

TARTIŞMA: Likantrofi fenomeninin etiyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Şimdiye kadar depersonalizayon, psikotik belirti, aşırı değerlendirilmiş düşünce ve delüzyonel yanlış tanıma sendromu olduğu öne sürülmüştür. Bu olguda madde kullanımı ile tetiklenen bir psikotik hasta sunulmuştur. Literatürde madde kullanımının tetiklediği bir şizofreni olgusunda da benzer likantrofik fenomenler saptanmıştır. Likantrofi fenomeni klinisyenler tarafından atlanmakta ve olduğundan az rapor edilmektedir. Olgu sunumları bu konuda yol gösterici olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Delüzyonel Yanlış Tanıma Sendromları, İntermetamorfoz Hezeyanları, Likantrofi