Rize’den Toplanan Altı Bitkinin İn Vitro Üreaz İnhibe Edici ve Antioksidan Aktivitesi


Creative Commons License

Dilmaç E., Sucu M., Günbatan T., Gürbüz İ.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi, vol.13, no.1, pp.98-106, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Giriş ve amaç: Üreaz enzimi, Helicobacter pylori nedenli peptik ülserin tedavisi için yeni ilaç adayı bileşiklerin hedeflerinden biri haline gelmiştir. Bu çalışmada Rize’den toplanan altı yabani bitkinin [Daphne pontica L., Lotus corniculatus L., Lythrum salicaria L., Medicago sativa L., Potentilla reptans L. ve Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Greuter] üreaz enzimini inhibe edici aktivitesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte peptik ülserin önlenmesinde rol oynayan mekanizmalardan biri olan antioksidan aktiviteleri belirlenmiş, toplam fenol ve flavonoit içerikleri de tespit edilmiştir. Yöntem: Bitkiler Rize Merkez ve İkizdere ilçesinden toplanıp %80’lik etanol ekstreleri hazırlanmış ve üreaz enzimini inhibe edici aktiviteleri belirlenmiştir. Hazırlanan ekstrelerin antioksidan aktivitesi DPPH, ABTS ve CUPRAC testleri ile tespit edilmiş, toplam fenol ve flavonoit miktar tayinleri yapılmıştır. Bulgular: İn vitro testler sonucunda S. leucanthemifolius subsp. vernalis’in %80 etanol ekstresi üreaz enzimini düşük oranda inhibe ederken (%13,7) diğer çalışılan ekstrelerin daha kuvvetli (% 24,6 ve %31,3 arasında değişen oranlarda) inhibe ettiği görülmüştür. Çalışılan ekstrelerin genel olarak kuvvetli antioksidan aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. En yüksek toplam fenol ve flavonoit içerikleri sırasıyla L. salicaria ve L. corniculatus’da tespit edilmiştir. Sonuç: Çalışmaya dâhil edilen bitkilerin genel olarak üreaz enzimini belirli bir düzeyde inhibe ettiği belirlenmiştir. D. pontica, L. salicaria ve P. reptans yüksek antioksidan aktivite, toplam fenol ve flavonoit içerikleri ile öne çıkmıştır