Pazarda Satılan Peynirlerden bazı Patojen Bakterilerin İzolasyonu ve Bu Bakterilerin Proteolitik Lipolitik aktivitelerinin Belirlenmesi


URAZ G., SEZGİN E., BOLAT S., YILMAZ E.

V. Ulusal Sindirim Yolu ile Bulaşan İnfeksiyonlar simpozyumu, Turkey, 7 - 10 April 2007

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey