Dolycoris baccarum Linnaeus 1758 da erkek üreme sistemi Heteroptera Pentatomidae


ÖZYURT N., CANDAN S., SULUDERE Z.

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Turkey, 28 - 30 June 2011

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey