imyasal Savaş Ajanı Beyanı ile Gelen Sıvı Numunelerin GC-MS Yöntemi ile Analizi


ORHAN G. , IRMAK H.

13- Kimyasal Savaş Ajanı Beyanı ile Gelen Sıvı Numunelerin GC-MS Yöntemi ile Analizi, 18. Klinik Toksikoloji Derneği Kongresi, 27 Mayıs 2013