Sürdürülebilir Kentsel Su Yönetiminde Akıllı Yaklaşımlar: Ankara’daki Uygulamalar


VAROL ÖZDEN Ç. , SAT N. A. , YENİGÜL S. B. , GÜREL ÜÇER Z. A.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 22 - 24 March 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text