Anadolu’da Kültürel Ve Doğal Mirasın Unesco Dünya Miras Listesi’ne Girmesi İçin Yapılması Gerekli Çalışmalar: Bergama, Mardin Ve Diyarbakır Örnekleri


YAVAŞOĞLU F., TUNÇER M.

I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Anadolu’da Kentleşme Ve Kurumsallaşma: Değişim Ve Dönüşüm, 22 - 23 October 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Gazi University Affiliated: No