THE SEEKING DESIGN AND NEW EXPRESSIONS


Creative Commons License

Yayan G. H. , Kılınç E.

International Journal of New Trends in Arts, Sports Science Education, vol.9, no.3, pp.125-135, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract


Present day art offers an artists unlimited choices in elements such as thought, material, and idea. Today artists who are in search of new expressions and thoughts can produce works beyond the conventional view of the past. While doing this, sometimes they exceed material boundaries and take advantage of resources that have not been used together or disciplined before. Those artists also encourage the audience to envision while creating artworks that are different from the traditional and aside from ordinary. In that respect, it is aimed in this work to  analyze artwoks of  Anselm Kiefer (1945-…), Omar Kholeif, Kishio Suga (1944-…), Dan Perjovschi (1961-…), Kari Anne Helleberg Bahri (1975-…), Cory Arcangel (1978-…) and Iris Van Herpen (1984-…) who are amongst the artists that reached uniqueness within today`s art along with new expressions and thoughts and acquired attention by exceeding boundaries. In this research literature scanning and artwork analysis methods which are amongst the qualitative research method were used.

Keywords: Design, New expression, Creativity, Contemporary art.Günümüz sanatı düşünce, malzeme ve fikir gibi unsurlarda sanatçıya sınırsız seçenekler sunmaktadır. Bugün yeni ifade ve yeni düşünce arayışı içinde olan sanatçılar, geçmişin alışılagelmiş görüntüsünün ötesinde farklı eserler de üretebilmektedirler. Bunu yaparken bazen malzeme sınırlarını aşmakta bazen de daha önce bir arada kullanılmamış veya disipline edilmemiş olanaklardan faydalanmaktadırlar. Geleneksel olandan farklı, sıradanlıktan uzak eserler üretirken bu sanatçılar izleyiciyi de düşünmeye teşvik etmektedirler. Bu anlamda bu çalışmada, yeni ifade ve düşünce arayışı içerisinde, günümüz sanatı içinde özgünlüğü yakalayan ve sınırları aşarak dikkat çekmeyi başaran sanatçılardan Anselm Kiefer (1945-…), Omar Kholeif,  Kishio Suga (1944-…), Dan Perjovschi (1961-…), Kari Anne Helleberg Bahri (1975-…), Cory Arcangel (1978-…) ve Iris Van Herpen’in (1984-…) eserlerinin irdelenmesini amaçlanmıştır. Ele alınan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden literatür tarama ve eser inceleme metodları kullanılmıştır.

Anahtar Terimler: Tasarım, Yeni ifade, Yaratıcılık, Güncel sanat.