ANKARA 13.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA BİLİRKİŞİ RAPORU-2018 / 597


Görer Tamer N. , Varol Özden Ç. , Öcalır Akünal E. V.

ANKARA 13.İDARE MAHKEMESİ, ss.23, Ankara, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Basıldığı Şehir: Ankara

Özet

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hükümleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 9. Maddesi kapsamında re’sen onaylanan “Ankara İli, Çankaya İlçesi, Beytepe Mahallesi, 28589 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli 2023 Başkent Ankara Nazım İmar Planı Değişikliği” işleminin iptali talebidir.