Karbon Dioksitin Kalsiyum Asetat Çözeltisine Absorpsiyonunda Sıcaklığın Reaksiyon Kinetiğine Etkisi


Uysal Zıraman D. , Doğan Ö. M. , Uysal B. Z.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, Turkey, 23 - 26 August 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey