Karbon Dioksitin Kalsiyum Asetat Çözeltisine Absorpsiyonunda Sıcaklığın Reaksiyon Kinetiğine Etkisi


Uysal Zıraman D. , Doğan Ö. M. , Uysal B. Z.

12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İzmir, Türkiye, 23 - 26 Ağustos 2016

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye