Hemodiyaliz Hastalarında Malnütrisyon Durumuyla İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi


DENİZ B., KÖKSAL E.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri