Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bazı Fizik Konularındaki Kavram Yanılgıları ve Ara tırmada Uygulanan Tekniğin Ara tırma Sonucuna Etkisi


Creative Commons License

Tunç T., Hatice Kübra A., Dökme İ.

KURAM VE UYGULAMADA E?ITIM BILIMLERI / EDUCATIONAL SCIENCES: THEORY & PRACTICE, vol.9, no.3, 2012 (Scopus)