Kentsel Faaliyetler ve Yol Ağı Morfolojisi: İstanbul’da karşılaştırmalı örnek çalışma


YÜCESOY E., ÖZÜDURU B. H.

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: “DeğişKent” Değişen Kent, Mekan ve Biçim, İstanbul, Turkey, 31 October - 02 November 2018, pp.145-159

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-159