İşitme Engelli Adolesan Bireylerin Fonksiyonel Hareket Analizleri İle Postüral Stabılıte ve Stabilite Limitleri Arasındaki İlişki


AKSEN CENGİZHAN P., ZORLULAR A., GÜLÜ M., DOĞAN A. A. , GÜZEL N. A.

15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 15 - 18 Kasım 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri