Tek taraflı üreter obstrüksiyonu ile böbrek yetmezliği oluşturulan sıçanlarda yüksek doz sugammadeks kullanımının böbrek dokusu üzerine uzun dönem etkilerinin araştırılması


Turan M., ÜNAL Y. , BOYUNAGA H., SEZEN Ş. C. , KARABULUT R. , ARSLAN M.

52. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2018)., 7 - 11 Kasım 2018