Tek taraflı üreter obstrüksiyonu ile böbrek yetmezliği oluşturulan sıçanlarda yüksek doz sugammadeks kullanımının böbrek dokusu üzerine uzun dönem etkilerinin araştırılması


Turan M., ÜNAL Y., BOYUNAGA H., SEZEN Ş. C. , KARABULUT R., ARSLAN M.

52. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, (2018)., 7 - 11 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text