International Students’ Perceptions of Educational Barriers in Türkiye


Creative Commons License

Şahin H.

B E Z G E K Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi , vol.1, no.2, pp.88-97, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu araştırma, Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin engel algısını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın modeli, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak belirlenmiştir. Çalışmanın evreni olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde 2021 yılında öğrenim gören uluslararası öğrenciler belirlenmiş, örneklem olarak tesadüfî yöntem ile belirlenen 422 öğrencinin verileri seçilmiştir. Araştırmaya otuz dört (34) farklı ülkenin uyruğunu uluslararası öğrenciler dâhil olmuştur. Araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır. Öğrencilerin %39,57’si herhangi bir engel algısına sahip olmadığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin %53,80’si sadece bir (1) durumu engel olarak algıladıklarını, bu engelleri de “dil”, “ekonomik engeller”, “öğretim programları”, “ölçme ve değerlendirme sistemi” olarak ifade etmişlerdir. Irk ve dini farklılığını öğrencilerin sadece %0,24’ü bir engel olarak tanımlamışlardır. Diğer yandan öğrenciler için en büyük engelin, %31,51 oranında “dil” olduğu, ikinci büyük engelin %16,27 oranında “ekonomik engeller” olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucundan elde edilen önemli verilerden biri de birden fazla engel tanımlayan öğrencilerin oranı %7,57’dir. Birden fazla engel tanımlayan öğrencilerin tanımladığı engeller arasında, “öğretim programları”, “öğretmen”, “ölçme değerlendirme yöntemi”, “eğitim sistemi” vb. gibi “akademik engel” diye ifade edilebilecek engeller bulunmaktadır. Diğer bir deyişle öğrenciler için “akademik engeller”, “dil” ve “ekonomik engeller”den sonraki en büyük engel olduğu tespit edilmiştir.