Taze Betona Vakum Uygulamasının Beton Derinliğine Etkisinin Araştırılması


Şimşek O., Toklu K., Demirel C.

Politeknik Dergisi, vol.25, no.2, pp.647-654, 2022 (ESCI)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 25 Issue: 2
  • Publication Date: 2022
  • Doi Number: 10.2339/politeknik.834853
  • Journal Name: Politeknik Dergisi
  • Journal Indexes: Emerging Sources Citation Index (ESCI)
  • Page Numbers: pp.647-654
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Investigation of the Effect of Vacuum Application in Fresh Concrete on Concrete Depth ABSTRACT In this study, the process of withdrawing the concrete mixture water by vacuum was applied to a field concrete at different times while it was fresh. By applying vacuum to fresh concrete, some of the mixing water in the concrete and also the trapped air was removed in a controlled manner. In the concrete blocks produced to be 15 cm thick, the names A or reference, B and C were respectively given to concrete block without vacuum, 17 minutes vacuum applied concrete block, 35 minutes vacuum applied concrete block. Core samples of 75mm diameter and 150mm length were taken from the vacuum concrete blocks, which were exposed to outdoor conditions for 66 months in Ankara. In addition, three samples, 75 mm in diameter and 50 mm in length, were prepared from each of the cores taken, as lower, middle and upper. Thus, the compressive strength, abrasion resistance and capillary water absorption effect of vacuuming time at different depths of concrete were investigated. As a result of the study, it was observed that the compressive strength and abrasion resistance of the reference concrete increased, the amount of capillary water absorption decreased and the capillary coefficient decreased as it moved away from the upper surface of the reference concrete. It was also observed that as the vacuum moved away from the vacuum applied surface, the compressive strength and abrasion resistance of the concrete decrease, the amount of capillary water absorption increases and the capillary coefficient increases. Keywords: Vacuum application, compressive strength, abrasion resistance, capilerity coefficient.

Bu çalışmada, bir saha betonuna taze halde iken farklı sürelerde vakum ile beton karışım suyunun geri çekilme işlemi uygulanmıştır. Taze betona vakum uygulama işlemiyle, beton içerisindeki karışım suyunun bir kısmı ve ayrıca hapsolmuş hava da kontrollü olarak alınmıştır. 15 cm kalınlığında olacak şekilde üretilen beton bloklar 3 gruba ayrılmıştır. Bunlardan vakum uygulanmayan beton blok “A” (şahit), 17 dakika vakum uygulanmış beton blok “B”, 35 dakika vakum uygulanmış beton blok da “C” olarak gruplandırılmıştır. Ankara’da 66 ay açık hava şartlarına maruz kalan vakumlu beton bloklardan 75mm çapında ve 150 mm yüksekliğinde karot numuneleri alınmıştır. Beton derinliğine bağlı olarak vakum etkisinin betonun özelliklerindeki değişimlerini gözlemleyebilmek amacı ile alınan karot numuneleri 50 mm yükseklikte olacak şekilde alt, orta ve üst olmak üzere 3 eşit parçaya bölünmüştür. Bu numuneler üzerinde yapılacak deneysel çalışmalarla vakumlama süresinin betonun farklı derinliğindeki basınç dayanımı, aşınma direnci ve kapiler su emme etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, şahit betonunun üst yüzeyinden uzaklaştıkça şahit betonun basınç dayanımı ve aşınma direncinin arttığı, kapiler su emme miktarının azaldığı ve kapilerite katsayısının küçüldüğü gözlemlenmiştir. Ayrıca, vakum uygulanan yüzeyden uzaklaştıkça betonun basınç dayanımının ve aşınma direncinin azaldığı, kapiler su emme miktarının arttığı ve kapilerite katsayısının da büyüdüğü gözlemlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Vakum uygulaması, aşınma direnci, kapilerite katsayısı.