ZnO Filmlerinin Optiksel Parametrelerinin Spektroskopik Elipsometri Tekniği İle Belirlenmesi Ve Yüzeysel Özelliklerinin İncelenmesi


KETENCİ E., SÖYLEYİCİ ÇERGEL M., POLAT M.

I.Ulusal Metal, Yarıiletken ve Oksit Materyallerin Üretiminde Kullanılan Sistemler ve Analiz Teknikleri Kongresi (MYOMAT 2009), Eskişehir, Turkey, 15 - 16 June 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey