Big data analytics in higher education: a systematic review


Aytaç Z., Bilge H. Ş.

Journal of Internet Applications and Management, vol.11, no.2, pp.81-99, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Journal Name: Journal of Internet Applications and Management
  • Journal Indexes: Business Source Elite, Business Source Premier
  • Page Numbers: pp.81-99
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

The learning techniques and environment in education has been changing and developing in the last few years. The data obtained from the activities in online learning environments constitute an important data source for improvement and development studies in higher education using big data technologies. This study is based on a review of the literature that focused on the evolving area of big data analytics in higher education. Four groups of stakeholders, namely students, educators, administrators and course developers, in higher education are discussed in this study by utilizing big data and the conceptual model of educational big data analytics. We also discussed different learning environments in a framework in this research. The main objective of this study is to systematically review 40 published articles on big data analytics in higher education in order to determine the subjects of big data analytics in higher education. Based on the findings of the literature review, especially the curriculum development studies were examined and critical findings were discussed.

Eğitimde öğrenme teknikleri ve ortamları son bir kaç yıl içerisinde farklılaşmakta ve gelişmektedir. Çevrimiçi öğrenme ortamlarındaki etkinliklerden elde edilen veriler, büyük veri teknolojileri kullanılarak yükseköğrenimdeki iyileştirme ve geliştirme çalışmaları için önemli veri kaynakları oluşturmaktadır. Bu çalışma gelişmekte olan büyük veri analitiği alanının, yükseköğrenimde literatürün gözden geçirilmesine dayanmaktadır. Bu çalışmada, yükseköğretimde öğrenciler, eğitimciler, yöneticiler ve ders geliştiriciler olmak üzere dört paydaş grubu, büyük veri ve eğitimsel büyük veri analitiğinin kavramsal modeli kullanılarak tartışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada farklı öğrenme ortamları da bir yapı içerisinde tartışılmıştır. Bu çalışmanın temel amacı, yüksek öğrenimde büyük veri analitiğinin hangi konulara daha çok yöneldiğini belirlemek için yüksek öğrenimde büyük veri analitiği ile ilgili yayınlanmış 40 makaleyi sistematik olarak incelemektir. Literatür taramasından elde edilen bulgulara dayanılarak, özellikle müfredat geliştirme çalışmaları incelenmiş ve kritik bulgular tartışılmıştır.