Toz Metal Bir Çeliğin Yoğunluk/Gözeneklilik İlişkisine Presleme Sıcaklığının Etkisi Üzerine Bir Çalışma


ALTUNTAŞ O., GÜRAL A.

2. Uluslararası Savunma Sanayi Sempozyumu, IDEFIS 2017, 6 - 08 April 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text