Karma Tasarımlar İçin Önerilen Parametrik Olmayan Testler


Gül H. H., Bayrak H.

Prof.Dr Cemil Yapar Anısına Ulusal Matematik ve İstatistik Sempozyumu, Ordu, Turkey, 10 - 11 December 2021, pp.1-2

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ordu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-2
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Parametrik testler, verilerin çekildiği popülasyonun doğası hakkında katı varsayımlar gerektirir. Gerekli varsayımlar sağlanmazsa, veri dönüştürme veya parametrik olmayan testler olmak üzere iki yöntem kullanabiliriz. Veri dönüştürme çoğunlukla verilerin normalliğini sağlama umuduyla kullanılır. Ancak varsayımları ve gereksinimleri karşılamak için verileri dönüşüm yoluyla düzenlemek tüm durumlarda geçerli olmaz. Birçok deneysel çalışmada parametrik olmayan testlerin kullanılmasının amacı, işlemlerin etkilerini hipotez testi vasıtasıyla test etmektir. Bunun için araştırmacıların, hipotez testini ve test için gerekli olan tasarım yapısını belirlemeleri gerekir. Araştırmacı deneyine tek bir tasarım yapısıyla başlayabilir. Ancak çoğu zaman zaman veya maddi problemler nedeniyle tasarım yapılarını değiştirmek zorunda kalabilirler. Bu durumda iki farklı tasarımdan oluşan bir karam tasarım meydana gelecektir. Böyle bir karma tasarımda, Magel ve Ndungu [1], Magel ve diğ. [2], ve Gül ve Bayrak [3] sıralı alternatifler için Magel ve diğ. [4] ise genel alternatifler için parametrik olmayan test kombinasyonları önermişlerdir. Bu çalışmada, , tamamlanmış rastgele blok tasarımı ve tamamen rastgele tasarımdan oluşan karma tasarım için parametrik olmayan test önerilmiştir. Önerilen test istatistiği, sıralı alternatifleri test etmek için tasarlanmış olup Hollander ve Jonkheere-Terpstra test istatistiklerinin bir kombinasyonudur. Önerilen test istatistiğinin güçlerini ve I. tip hatalarını karşılaştıran bir simülasyon çalışması yapılmıştır. Simülasyon çalışmasında normal dağılım ele alınmış olup farklı örnek çapları ve parametre değerleri kullanılmıştır. Simülasyon çalışması MATLAB (R2018b) programlama ile gerçekleştirilmiştir