Metastatik Nonskuamoz Akciğer Karsinomlu Hastalarda Birinci Basamak Tedavide Platin Pemetrexed Kombinasyonunun Etkinlik Ve Toksisitesinin Değerlendirilmesi Atod Çalışması


OCAK DURAN A., KARACA H., Buğdaylı Başal F., Menekşe S., Ustaalioğlu Öven B., BİLİCİ A., ...More

11. Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Turkey, 17 - 21 September 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey