İmmünsüpresif hastalarda EBV enfeksiyonunun Real Time PCR yöntemi ile gösterilmesi


ALTAY A., Çolak M., DALGIÇ B. , ÖZKURT Z. N. , FİDAN I. , BOZDAYI G.

3. ulusal klinik mikrobiyoloji kongresi, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye