Anterior maksillada vertikal ve horizontal kemik defekti olan hastanın interdisipliner rehabilitasyonu: Vaka raporu.


EĞİLMEZ F. , ÖZDEMİR B. , ÇEKİÇ NAGAŞ I.

Türk Dişhekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi, 27 - 30 Eylül 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri