Tıp Fakültesi Öğretim Elemanlarının Tıp Etiği Eğitimine Bakışları; (Gazi Üniversitesi Özelinde)


Çobanoğlu N., Tunçay G. Y. , Aydoğdu İ. B.

Turkiye Klinikleri J Med Ethics-Law-Hist, vol.17, no.2, pp.87-96, 2009 (Peer-Reviewed Journal)