EN BÜYÜK ÇAPLI, SAF, PRİMER, TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ VARYANT, DUKTAL KARSİNOMA İN-SİTU OLGUSU. LİTERATÜRDE BİR İLK!


ESENDAĞLI G. , GÜMÜŞAY Ö., UYAR GÖÇÜN F. P. , GÜLTEKİN S. , AKIN M. , ÖZET A.

24. ULUSAL PATOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 19 - 23 Kasım 2014

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye