BİR OLGU SUNUMU: PRİMER ÖZEFAGUS VE AKCİĞER MALİGNİTESİ BİRLİKTELİĞİ


ÇELİK A. , ÖZKAN N. D. , BAŞ A., SAYAN M. , KURUL İ. C. , YÜKSEL O. , ...Daha Fazla

TÜRK TORAKS DERNEĞİ TORASİK ONKOLOJİ SEMPOZYUMU, Türkiye, 2 - 03 Kasım 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Ülke: Türkiye