STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ


ADANUR UZUNLAR E., YILDIRAN H.

Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text