Hücresel Elemanlarda (Geocell) Gerilme Yayılım Açılarının Nümerik Yöntemlerle Belirlenmesi


Yünkül K.

International Congress on Engineering and Arhitecture, Antalya, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2018, ss.215-224

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.215-224

Özet

Geosentetik teknolojisindeki son yıllardaki gelişmeler ile üretilen hücresel elemanları (geocell) zeminlerin güçlendirilmesinde maliyet ve uygulanabilirlik açısından tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Çeşitli araştırmacılar hücresel eleman malzemesi ile güçlendirilen zemin davranışını laboratuvar, arazi ve nümerik yöntemler ile incelemeleri sonucunda çalışma mekanizmasını 3 ana kategoride incelemişlerdir. Bunlar yanal sınırlandırma, membran etkisi ve gerilme yayılım etkisi olarak belirtilmektedir. Yapılan bu çalışma kapsamında şerit temel yüklemesi altında kohezyonsuz zeminlerde hücresel eleman malzemesinin genişliği, zeminin sıkığı ve kullanılan geosentetiğin rijitliğine bağlı olarak gerilme yayılım etkisi sonucu oluşacak olan gerilme yayılım açıları ( α1, α2 )PLAXIS 3D sonlu elemanlar programı kullanılarak incelenmiştir. Zemin modülünün yayılma açılarını etkileyen en önemli faktör olduğu sonucuna varılmıştır