DEMOTIVATIONAL FACTORS TOWARDS LEARNING ENGLISH FOR THE STUDENTS OF SOCIAL SCIENCES HIGH SCHOOL MOTIVATION


Ergenekon S., İsaoğlu Y.

KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, vol.28, no.3, pp.1438-1447, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonlarını olumsuz etkileyen faktörler yabancı dil öğreniminde önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin İngilizce öğrenmeye yönelik demotivasyon kaynaklarının araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında veri Sakai ve Kikuchi (2009) tarafından geliştirilen Demotivasyon Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Tabakalı örnekleme yöntemine göre seçilmiş 4073 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonunu azaltan başlıca faktörün sınıf ortamıyla ilgili olduğu bulunurken öğretmenlerle ilgili faktörler öğrencilerin İngilizce öğrenme motivasyonunu en az azaltan faktör olarak bulunmuştur. Ayrıca çalışma sonucunda demotivasyon ile cinsiyet, sınıf düzeyi ve başarı arasında korelasyon bulunmuştur.

 

Anahtar kelimeler: Motivasyon, demotivasyon, motivasyonu olumsuz etkileyen faktörler, sınıf ortamı.