Evaluation of Variable Message Signs Used in Highway Networking


Creative Commons License

Akar T., Arıkan Öztürk E.

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, vol.5, no.2, pp.73-85, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Variable Message Signs (VMS), which is becoming increasingly popular in the highway network, is one of the most important components of Intelligent Transportation Systems (ITS) which are used to provide information to the driver in real time and to manage traffic. VMS is usually mounted on head-mounted pylons, and thanks to graphic-based technology that can display pictures, text and figures via LED display, a lot of messages can be generated. This study is an evaluation study that provides findings for easier understanding of VMS messages to help improve the VMS messages and message display. In the study, the literature on designing and exhibiting VMS messages was examined and current applications were reviewed. In the second stage, a questionnaire survey was conducted on the understanding of the messages in the VMS. The survey is designed to explore the drivers' preferences for three different messages and their text color, use of pictograms, and display of pictograms on VMS. The study findings suggest a set of VMS that drivers can recognize, understand and react to VMS messages more quickly and it is thought that the findings will lead traffic engineers in the message generation phase.

Keywords: Variable Message Signs, Pictogram, Intelligent Transport, Systems

Karayolu ağında giderek yaygınlaşan Değişken Mesaj İşaretleri (DMİ) gerçek zamanlı verilerle sürücüye bilgi sağlamak ve trafiği yönetmek amacıyla kullanılan Akıllı Ulaşım Sistemlerinin (AUS) en önemli bileşenlerinden birisidir. DMİ genellikle baş üstü direklere monte edilmekte olup LED ekran aracılığıyla resim, yazı ve rakam gösterebilen grafik tabanlı teknolojisi sayesinde çok fazla mesaj oluşturulabilmektedir. Bu çalışma, DMİ mesajların ve mesaj ekranının geliştirilmesine yardımcı olmak amacıyla, DMİ mesajlarının daha kolay kavranmasına yönelik bulgular ortaya koyan bir değerlendirme çalışmasıdır. Çalışmada öncelikle DMİ mesajlarının tasarımı ve sergilenmesi ile ilgili literatür incelenmiş ve güncel uygulamalar gözden geçirilmiştir. İkinci aşamada DMİ mesajların kavranmasına ilişkin bir anket çalışması yapılmıştır. Anket araştırması, sürücülerin üç farklı mesaj ve bu mesajların metin rengi, piktogram kullanımı ve piktogramın DMİ üzerinde gösterimi ile ilgili tercihlerini araştırmak üzere tasarlanmıştır. Çalışma bulguları, sürücülerin DMİ mesajlarını daha hızlı bir şekilde fark edebileceği, anlayabileceği ve reaksiyon gösterebileceği bir DMİ seti önermekte olup bulguların mesaj oluşturma aşamasında trafik mühendislerine yol göstereceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Değişken Mesaj İşaretleri, Piktogram, Akıllı Ulaşım Sistemleri