Biltek uluslararası bilim, teknoloji ve sosyal bilimlerde güncel gelişmeler sempozyumu


AYTEKİN ÇELİK İ., COŞKUN Ö. , BUDAKOĞLU I. İ.

Analysis of simulations used in surgical training, 20 - 22 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri