SAĞLIK TEKNİKERİ ADAYLARININ STERİLİZASYON VE DEZENFEKSİYONKONUSUNDAKİ FARKINDALIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ


Türkmen L. , Bali E. B. , Bakır B. , Üstün D.

adnan menderes üniversitesi sağlık bilimleri dergisi, cilt.1, sa.2, ss.53-60, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 1 Konu: 2
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: adnan menderes üniversitesi sağlık bilimleri dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.53-60

Özet

ÖZET

Amaç: Son yıllarda sağlık hizmetleri ile ilişkili enfeksiyonlarda ciddi bir artış gözlenmektedir. Sağlık kuruluşlarında yetersiz sterilizasyon ve dezenfeksiyon toplumun sağlığı için son derece önemlidir. Bu yüzden, bu çalışmada sağlık teknikeri adaylarının sterilizasyon ve dezenfeksiyon konusundaki farkındalıklarının değerlendirmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırmada Gazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören 100 sağlık teknikeri adayı, rastgele örneklenmiş ve araştırma yüz yüze anket formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veriler, SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.

Bulgular: Adayların %71’i sterilizasyon kavramını bildiğini ifade ederken, sterilizasyon yöntemi olarak “ısı ile sterilizasyon” seçeneği %75 ile en yüksek oranda bulunmuştur. Dezenfeksiyon kavramı adayların %81’i tarafından bilinirken, tüm adaylar dezenfeksiyonun önemli olduğunu belirtmiştir. Adayların dezenfeksiyon yöntemleri ile ilgili bilgileri değerlendirildiğinde, dezenfektan seçeneği %44 ile en yüksek oranda bulunmuştur. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarının sağlık kuruluşlarında enfeksiyonları önlemedeki etkinliği sorulduğunda ise adayların %73’ü yeterli cevabını vermiştir. Adayların sadece %54’ü el hijyeninin hastalıkların önlemesinde rolü olduğunu düşünmüştür.

Sonuç: Sağlık teknikeri adaylarının sterilizasyon ve dezenfeksiyon farkındalıkları olmasına rağmen, yöntemler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları saptanmıştır. Adayların el hijyeni ile hastalık ilişkisi konusundaki bilgi düzeyleri de oldukça düşük bulunmuştur. Bu çalışmada, araştırma sonuçlarımız enfeksiyonların önlenmesine yönelik verilen eğitimlerin arttırılması ve ülkemizde bu tarzda yapılacak olan farkındalık çalışmalarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır