Ayşe Hanım Karademir, Ölmez Ayşegül: Çocuklarda öğürme refleksi prevelansı ve dental anksiyetenin öğürme refleksi üzerine etkisi: Pilot çalışma., Concorde De Luxe Resoer Lara, Antalya, Türkiye. (sözlü sunum)


KARADEMİR A. H., ÖLMEZ A.

26. Uluslararası Türk Pedodonti Derneği Kongresi, 10 - 13 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: Yes