Fen bilimleri dersinde işlenen STEM temelli etkinliklerin 6. sınıf öğrencileri üzerindeki etkisinin incelenmesi - The research of the effects of STEM based activities tought in science education in 6th grade students


NECCAR D., HAMZAOĞLU E.

2. Uluslararası Türk Dünyası EğitimBilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 7 - 08 December 2018, vol.1, pp.369-381

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • Page Numbers: pp.369-381
  • Gazi University Affiliated: Yes