2918sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Kapsamında İncelenmesi


Atacan E., ARIKAN ÖZTÜRK E.

INTERNATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS-IOHSC2017, 6 - 07 Aralık 2017