Türk Populasyonunda İnterlökin-12 Gen Promotör Polimorfizmi Şizofreni İle İlişkili midir.


ÖZBEY Ü., TUĞ E., Kara M., YÜCE H.

X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 06 September 2007

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Gazi University Affiliated: No