KOZAN İLÇESİ BONCUK OYACILIĞI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Creative Commons License

Güldür M. M., Akca F.

the Journal of Academic Social Sciences, vol.21, no.21, pp.366-376, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Oyalar süslemek ve süslenmek amacıyla yapılan, tekniği örgü olan bir sanattır. Genelde kadınlar tarafından boş vakitlerini değerlendirmek, çeyiz hazırlamak ve satarak gelir sağlamak amacıyla yapılmaktadır. El sanatları içerisinde geniş bir dağılım gösteren boncuk oyası yapımında araç olarak tığ kullanılmıştır. Oya yapımında kullanılan ip ise günümüzde naylon ipliktir. İlçede yapılan boncuk oyalarının büyük çoğunluğu tülbent kenarlarında kullanılmaktadır. Oyalar genellikle evlerde yapılıp satılmaktadır. Bu durumda geniş bir pazarlama imkanı olmamasından kaynaklanmaktadır.

Yapılan çalışmada Adana ili Kozan ilçesi boncuk oyacılığının araç- gereç, teknik ve motif özellikleri incelenmiştir. Konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, yöreden elde edilen örneklerin yapılışları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu çalışmayla ilçede günümüzde yapılan boncuk oyası örneklerini gelecek kuşaklara aktarmak ve pazarlama imkanları konusunda öneriler getirmek amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Boncuk Oyacılığı, Oya Sanatı, El Sanatı