Arttırılmış Gerçeklik Temelli Metinlerin Yazılı Anlatım Becerisi Üzerindeki Etkisi: Biçimlendirici Deney Araştırması


Çetin H., Ulusoy M.

Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.80-100, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 5 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2020
  • Dergi Adı: Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.80-100

Özet

Biçimlendirici deney deseni kullanılarak yapılan bu araştırmanın amacı arttırılmış gerçeklik teknolojisi ile hazırlanmış çocuk kitapları aracılığıyla ilkokul 3.sınıf öğrencilerinin yazılı anlatım seviyelerinde artış sağlamaktır. Araştırmaya Siirt il merkezindeki bir devlet okulunda öğrenim görmekte olan 88 ilkokul 3.sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırma ilk hafta ön-test ve son hafta son-test olmak üzere toplam 8 hafta sürmüştür. İkinci ve yedinci haftalarda araştırmacı tarafından geliştirilmiş olan arttırılmış gerçeklik temelli kitaplar kullanılmıştır. Araştırmanın nitel kısmı için yarı yapılandırılmış görüşme formları hazırlanmıştır. Her hafta metinler okunduktan sonra hikâyeye yönelik öğrenci görüşleri alınmış ve bir sonraki hikâyede neler olmasını istediklerine yönelik sorular sorulmuştur. Buradan elde edilen verilerle, kod, kategori ve temalara ulaşılmıştır. Bunun sonucunda öğrencilere her hafta kendi isteklerine göre arttırılmış gerçeklik temelli hikâye metinleri sunulmuştur. Öğrencilerin okunan her hikâyeden sonra bireysel olarak gelişimlerini gözlemlemek için tekrarlı ANOVA, ön-test ve son-test puanları arasındaki farkı belirlemek için ise bağımlı gruplar t-testi yapılmıştır. Araştırmanın ön-test ve son-test puanları karşılaştırıldığında arttırılmış gerçeklik temelli çocuk kitaplarının yazılı anlatım becerisi üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.