Özengen Klasik Gitar Eğitiminde Öğretim Programına Yönelik İhtiyaç Analizi


Creative Commons License

Ceviz B., Albuz A.

EKEV Akademi Dergisi, no.84, pp.117-142, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : EKEV Akademi Dergisi
  • Page Numbers: pp.117-142

Abstract

Bu çalışmanın amacı, başlangıç düzeyinde özengen gitar eğitimine yönelik bir öğretim programının ihtiyaç durumunu ortaya koymaktır. Araştırma durum tespitine dayalı betimsel bir modelde olup; veriler görüşme formu aracılığıyla elde edilmiştir. 5 akademisyen ve 5 gitar eğitmenine konuya ilişkin 10 soru sorulmuş, ses kayıtlarının dinlenmesi ile de elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle çözümlenerek değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; başlangıç düzeyinde özengen gitar eğitimine yönelik bir öğretim programı oluşturulması ihtiyacının bulunduğu ve bu programın içeriğinde gitara ilişkin genel bilgiler, nota bilgisi, gitar çalma tekniği ve egzersizler gibi konulara yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Buna ek olarak öğretim programı eksikliğinin öğrenci başarısına olumsuz etki ettiği ve öğreticilerin büyük kısmının kendi oluşturdukları şahsi ders planları çerçevesinde gitar öğretimi uyguladıkları görülmüştür.