Öğretmen adaylarının bilgisayar dersi akademik başarıları ile özdüzenleyici öğrenme becerileri bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ve bilgisayar öz yeterlilik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


İBİLİ E., ÖNAL N., ŞAHİN S. , KIŞOĞLU M.

3rd ınternational Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey