Öğretmen adaylarının bilgisayar dersi akademik başarıları ile özdüzenleyici öğrenme becerileri bilgisayar kullanımına yönelik tutumları ve bilgisayar öz yeterlilik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi


İBİLİ E., ÖNAL N., ŞAHİN S., KIŞOĞLU M.

3rd ınternational Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes