Bounds for the Elliptic Sombor Co-Index of Graph Operations


Ozkan Kizilirmak G.

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi dergisi (Online), vol.5, no.1, pp.1-10, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

In this study, firstly the Elliptic Sombor Co- Index is defined as 𝐸𝑆𝑂̅̅̅̅̅̅(𝐺) = ∑ (𝑑𝐺 (𝑢) + 𝑑𝐺 (𝑣))√𝑑𝐺 (𝑢)2 + 𝑑𝐺 (𝑣)2 𝑢𝑣∉𝐸(𝐺) . Then, the relationships between the Elliptic Sombor Co-Index and some co-indices were obtained, and finally, the bounds of the Elliptic Sombor Co-Index were found for some graph operations.
Bu çalışmada öncelikle Eliptik Sombor Tamamlayıcı İndeksi 𝐸𝑆𝑂 ̅̅̅̅̅̅(𝐺) = ∑ (𝑑𝐺 (𝑢) + 𝑑𝐺 (𝑣))√𝑑𝐺(𝑢) 2 + 𝑑𝐺(𝑣) 2 𝑢𝑣∉𝐸(𝐺) şeklinde tanımlanmıştır. Daha sonra Eliptik Sombor Tamamlayıcı İndeksinin bazı tamamlayıcı indekslerle arasındaki ilişkiler elde edilmiş ve son olarak bazı graf işlemleri için Eliptik Sombor Tamamlayıcı İndeksinin sınırları bulunmuştur.