Kent Morfolojisi ile Konut Fiyatları Arasındaki İlişki: Ankara Yol Ağı Tasarımı Üzerinden Modelleme


ÖZÜDURU B. H. , YÜCESOY E.

Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı, II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu: “DeğişKent” Değişen Kent, Mekan ve Biçim, İstanbul, Türkiye, 31 Ekim - 02 Kasım 2018, ss.369-380

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.369-380